Open/Close Menu Älykästä suunnittelua
Osana laajempaa Insaco Oyn palveluvalikoiman uudistamista, Insaco avaa talotekniikan yksikkönsä marraskuussa.
Tulemme tarjoamaan asiakkaillemme kokonaan uutta toimintamallia ja kokonaispaketti ratkaisua joilla pystymme vahvistamaan markkina asemaa entistä vahvemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi.
Insaco Oyn palvelutarjontaan on jo vuosien ajan kuulunut talotekniikkaan liittyviä työkokonaisuuksia, mutta nyt haluamme siirtyä asiassa eteenpäin tarjoamalla palveluitamme laajemmin asiakkaillemme.
Talotekniikan yksikönpäälliköksi on nimitetty Anthony Husso jolla on pitkä kokemus erilaisista työnjohtoon ja asennustoimintaan liittyvistä työtehtävistä.
Tulemme hakemaan lähivuosille merkittävää markkina-asemaa Pohjois-Savon ja Keski-Suomen talousalueilla.